Vítejte na stránkách se statistikami.

Základní data o exekucích

Podmínky užití dat

Data zveřejněná v rámci projektu „Otevřená data o exekucích“ na těchto webových stránkách smí uživatel sířit (kopírovat, sdělovat veřejnosti), využívat a citovat při dodržení následujících podmínek:

  • jako zdroj dat musí být uvedena Exekutorská komora ČR (a to způsobem, který nevzbuzuje dojem, že Komora podporuje uživatele či způsob využití otevřených dat)
  • v případě dalšího šíření dat je uživatel povinen vhodným způsobem uvést znění podmínek či odkázat přímo na tuto webovou stránku
  • data mohou být použita pouze způsobem, který nijak neupravuje jejich význam nebo smysl.

Uživatel bere na vědomí, že data obsahují i údaje poskytnuté Komoře třetí osobou a jsou vytvořena i zpracováním údajů poskytnutých třetí osobou. Komora proto žádným způsobem neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů poskytnutých třetí osobou, ani za případnou újmu vzniklou dalším užitím nebo zpracováním dat či způsobenou případnými chybami, které by data mohla obsahovat. Komora si vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění ze závažných důvodů (technických, právních aj.) dočasně omezit přístup k datům. Ne všechna publikovaná data jsou otevřenými daty ve smyslu § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb.

Aktuality

  • 03.06.2019 - vytvořeno 10 statistických listů
  • 13.08.2019 - statistický list č. 9 - rozšíření datové základny, doplnění zdroje, aktualizace dat na II. kvartál 2019
  • 13.08.2019 – statistický list č. 3 - rozšíření datové základny, doplnění zdroje
  • 13.08.2013 – statistické listy č. 1 - 2, 4, 5 – 8, 10 - doplněn zdroj dat
  • 14.08.2019 – přidán 11. statistický list (počty povinných a vedených exekucí po okresech)
  • 14.08.2019 – Zveřejněna vybraná zdrojová data o povinných v otevřeném formátu. Soubor obsahuje okres a kraj dle trvalého pobytu dlužníka, věk a počet vedených exekucí. Upozorňujeme, že jde o surová data z databáze (očištěná data naleznete ve statistických listech), která jsou zatížena chybovostí (zejm. věk a počet exekucí). Je nezbytné s nimi pracovat velice obezřetně a při jejich interpretaci vzít toto upozornění na vědomí! V případě hodnoty „nedefinováno“ neobsahuje centrální evidence vyplněný atribut (např. povinný má trvalý pobyt mimo ČR, není známé datum narození aj.).
  • 09.09.2019 – přidán 12. statistický list (celkový počet exekucí vedených jednotlivými soudními exekutory)

Vybraná zdrojová data v otevřeném formátu